Lect. dr. Adrian Muraru

Informaţii personale:

Adresă: Str. Ştefan cel Mare, nr. 212, Roman, Jud. Neamţ

Telefon: 0742387436

Naţionalitate: Romană

Data naşterii: 1973, 23 februarie

Experienţa profesională

2006, octombrie-prezent, Lect. dr., Catedra de Istoria Filosofiei şi Hermeneutică, Facultatea de Filosofie, Univ. „Al.I.Cuza” Iaşi

2002, februarie-2006, septembrie - Asist. dr.; Catedra de Istoria Filosofiei şi Hermeneutică, Facultatea de Filosofie, Univ. „Al.I.Cuza” Iaşi

2000, februarie-2002, ianuarie-Prep. drd., Catedra de Istoria Filosofiei şi Hermeneutică, Facultatea de Filosofie, Univ. „Al.I.Cuza” Iaşi

Educaţie şi formare:

2000-2004: Facultatea de Filosofie, doctorat, Universitatea „Al.I.Cuza” Iaşi, Romania

2002-2008: Departamentul de Filosofie, stagiu doctoral, Universitatea din Ioannina, Grecia

1998-1999: Facultatea de Filosofie, masterat, Universitatea „Al.I.Cuza” Iaşi, Romania

1988-2001: Facultatea de Filologie, licenţă specializarea „Limba şi literatura romană-Limba şi literatura latină”, Universitatea „Al.I.Cuza” Iaşi, Romania

1995-1999: Facultatea de Filologie, licenţă specializarea „Filologie clasică”, Universitatea „Al.I.Cuza” Iaşi, Romania

1994-1998: Facultatea de Filosofie, licenţă specializarea „Filosofie”, Universitatea „Al.I.Cuza” Iaşi, Romania

1990-1994: Seminarul teologic „Veniamin Costache”, Manăstirea Neamţ/ Seminarul teologic „Sfantul Gheorghe”, Roman

Stagii de pregătire şi documentare:

2004, martie-septembrie, Universitatea Nanzan, Nagoya, Japonia

Limbi străine cunoscute:

Engleză, Franceză,Neogreacă

Limbi clasice: greacă veche, latină

Activitate editorială şi ştiinţifică:

Activitate editorială:

Redactor al editurii Polirom

Coordonator al colecţiei „Tradiţia creştină” a Editurii Polirom

Coordonator al colecţiei „Antiqua et Mediaevalia” a Editurii Universităţii „Al. I. Cuza”

Coordonator al traducerii ediţiei de texte von Arnim („Fragmenta Veterum Stoicorum”, I –III), Editura Humanitas

Colaborări academice internaţionale:

Albert-Ludwigs-Universitšt, Freiburg, Germania (in cadrul proiectului „Monumenta Linguae Dacoromanorum”, realizat in colaborare cu Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi; participant la realizarea volumului Monumenta Linguae Dacoromanorum. Biblia 1688, Regum I, Regum II)

Universitatea Ioannina, Grecia (in cadrul programului Erasmus-Socrates, in parteneriat cu Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi; cadru didactic implicat in schimburile universitare prevăzute in contractul de colaborare)

Ediţii ingrijite:

Epifanie al Salaminei, Ancoratus, ediţie bilingvă (colecţia „Tradiţia creştină”, nr. 5), traducere şi note de Oana Coman, studiu introductiv de Dragoş Marşanu, Ed. Polirom, 2007

Abelard, Dialog intre un filosof, un iudeu şi un creştin, ediţie bilingvă (colecţia „Tradiţia creştină”, nr. 6), traducere şi note de Filotheia Bogoiu şi Sorana Sorta, prefaţă de Bogdan Tătaru-Cazaban, Ed. Polirom, 2008

Nicolaus Cusanus, Coincidentia oppositorum, ediţie bilingvă, (colecţia „Tradiţia creştină”,nr. 7-8), studiu introductiv, traducere, note de Mihnea Moroianu, Ed. Polirom, 2008

Granturi de cercetare:

Grant CNCSIS „Resurse lingvistice in fomat electronic: Monumenta Linguae Dacoromanorum. Biblia 1688, Regum I, Regum II-Ediţie critică şi corpus adnotat” (2006-2008), membru al echipei de cercetare.

Grant CNCSIS „Origen: fundamente ale spaţiului filosofic european (comentariul corpusului bilingv adnotat al interpretării origeniene la Hexateuh)” (2009-2011), director de proiect.

Grant CNCSIS „Toma din Aquino, fundamente medievale ale modernităţii filosofice europene” (2009-2011), membru al echipei de cercetare.

Premii:

Premiul revistei „Cuvantul” pentru cea mai bună traducere a anului 2006, acordat volumului Origen, Omilii şi adnotări la Exod, Editura Polirom, 2006.