CS III Ştefan Colceriu

Date biografice:

Născut la 12 iulie 1979, Sighişoara, România

Domiciliul: Str. Anastasie Panu 10, bl. B7, sc. 1, ap. 8,
sector 3, Bucureşti, România

Telefon: 0723489011

Studii:

Din 2005 octombrie până în prezent. Doctorat. Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti (Secţia de limbi clasice). Titlul tezei de doctorat. Testamentul lui Solomon. O reconstrucţie a imaginarului. Coordonator: Prof. dr. Mariana Băluţă-Skultéty (Notă: faza finală de redactare a tezei 26 martie 2009).

2003-2004 Master de studii clasice şi filozofie. Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti (Secţia de limbi clasice). Titlul tezei de master: Septuaginta: 1Paralipomena – traducere, introducere, note şi comentarii. Coordonator: Prof. dr. Gheorghe Ceauşescu.

1998-2002 Licenţă. Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti (Secţia de limbi clasice). Titlul tezei de licenţă: Vocabularul cromatic în Odiseea. Coordonator: Prof. dr. Dan Sluşanschi.

1994-1998 Colegiul Naţional „Iulia Hasdeu” din Bucureşti.

Experienţa de muncă:

2005 octombrie – 2006 iunie. Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, Facultatea de Istorie. Asistent universitar. Limba latină.

Din 2004 ianuarie până în prezent: Institutul de Lingvistică: Dictionarul Etimologic al Limbii Române. Secretar coordonator, redactor şi membru al comisiei de revizie.

2002 noiembrie-2006 februarie: New Europe College (NEC) Bucarest: Projet „Septuaginta”. Colaborator NEC, în calitate de traducător al Septuagintei.

2002 iulie-2003 decembrie: Institutul de Lingvistică: Micul Dicţionar Academic. Redactor şi revizor etimologii.

2000 iulie-august: EXPO 2000. Expoziţia Mondială de la Hanovra, Germania. Angajat PR al firmei Drees &Sommer Gmbh Bonn.

Experienţa internaţională. Burse, stagii.

2009, 1 aprilie –1 mai Universitatea din Leiden. Departamentul de Studii Religioase, Grant NEC de cercetare. Coord. Prof. Dr. Juergen Zangenberg.

2008, oct.- iulie 2009 Bursa New Europe College, Bucureşti. Proiect de cercetare „L’espace dans le Testament de Salomon et les manifestations d’une polémique identitaire de l’Antiquité tardive”.

2006, octombrie-2007 iulie: Bursa Confederaţiei Elveţiene. Universitatea din Fribourg, Departamentul de Ştiinţe ale Antichităţii. Cercetare doctorală: Le Testament de Salomon. Une reconstruction de l’imaginaire. Coordonator: Prof. Dr. Jacques Schamp.

2005, 25 octombrie – 7 noiembrie: Katholieke Universiteit Leuven, Belgia (‘Fonds voor Wetenschapplijk Onderzoek Vlaanderen (FWO)’. Stagiu de cercetare ştiinţifică. Vocabularul demonologiei romanice. Coordonator: Prof. Dr. Pierre Swiggers.

2004, 22 septembrie- 1 octombrie: Trento, Italia. Şcoală de vară organizată de Istituto Trentino di Cultura: „Gnoză, creştinism, modernitate”. Participare la invitaţia Prof. Antonio Autiero, Director ITC.

2003, 20-30 septembrie: Trento, Italia. Şcoală de vară organizată de Istituto Trentino di Cultura: „Elenism şi origini creştine”. Participare la invitaţia lui Cristian Bădiliţă, coordonator al Proiectului „Septuaginta”.

2001, 15-30 iulie. Atena-Chios, Grecia. Şcoală de vară organizată de EUROCLASSICA (Associaţia Profesorilor de Limbi Clasice din UE.): Academia Homerica.

1999, 11-23 iulie. Atena-Chios, Grecia. Şcoală de vară organizată de EUROCLASSICA (Associaţia Profesorilor de Limbi Clasice din UE.): Academia Homerica.

1999, 25 iulie-8 august. Köszeg, Ungaria. Şcoala de vară organizată de Academia Maghiară. Subiectul: „Europa multiculturală”.

1998, 1-14 august. Atena-Chios-Oinousses, Grecia. Şcoală de vară organizată de EUROCLASSICA (Associaţia Profesorilor de Limbi Clasice din UE.): Academia Homerica.

1998, 2-10 mai. Arpino, Italia. Participare la olimpiada internaţională de limba latină „Certamen Ciceronianum Arpinas”. Membru al echipei olimpice a României.

1997, 15-18 decembrie: Salonic, Grecia. Decernarea premiului I obţinut la concursul european de eseuri organizat de Universitatea Aristoteles, pe tema: The Survival of the Greco-Roman Antiquity in the European Culture of the Second Half of the Twentieth Century. Literature Art, Political Thought. Titlu eseului: “Ulysses – Eternal Return and Uchronia”.

1997, 22 iulie-8 august. Budapest (Fot), Ungaria. Şcoala de vară organizată de Academia Maghiară. Subiectul: „Renaşterea europeană”.

Premii, participări la concursuri, conferinţe:

2009, 27 aprilie. Universitatea din Leiden, Olanda. New Testament/Judaica Seminar. Comunicare: Contextualizing the Temple Critique in The Testament of Solomon.

2009, 18 martie. Seminar NEC. Expozeu: Le Temple et les démons dans le Testament de Salomon.L’idée excentrique d’un roi sage.

2008, 22 octombrie. Seminar NEC. Expozeu: Le chevalier, la femme et le diable. Les gemmes magiques et la datation probable du Testament de Salomon.

2008, 15-17 septembrie. Universitatea din Caen (Franta). Colocviu internaţional: Trois linguistes (trop) oubliés: A. Meillet, F. Brunot & S. Lévy. Comunicare: „Antoine Meillet – le maître de nos maîtres”.

2008, 12 septembrie. Universitatea din Bucureşti. Colocviu internaţional: TRANSLATION. Betrayal or Creative Statement?, organizat de Centrul de Excelenţă în Studiul Identităţii Culturale. Comunicare: „Translating the Translation. A Cultural Insight into the Romanian Septuagint Project.”

2008, 18 aprilie. Universitatea din Bucureşti. Colocviul Şcolii Doctorale din Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine. Comunicare: „Călăreţul, femeia şi diavolul. Un alt topos polemic din Antichitatea Târzie.”

2007, 23 noiembrie. Universitatea din Craiova. Colocviu internaţional: Receptarea antichităţii greco-latine în modernitatea europeană. Conferinţă: „Femeia fatală în Testamentul lui Solomon. Chipul transistoric al unei fobii.”

2007, 15-20 august, Universitatea „Emanuel” din Oradea. Şcoală de vară organizată de Asociaţia Română de Studii Religioase: Noul Testament şi literatura conexă. Conferinţă: „Când Solomon descalecă. Lupta eroului cu diavoliţa.”

2007, 17 iunie – Universitatea din Fribourg, Elveţia. Departamenul de Ştiinţe ale Antichităţii (SCANT). Seminar : Le monde des gemmes magiques (Prof. Dr. Véronique Dasen). Expozeu: „Salomon et Lilith. Une polémique étrange de l’Antiquité tardive”.

2007, 10 mai – Universitatea din Fribourg, Elveţia. SCANT. Colocviul pentru doctoranzi (Prof. Dr. Jacques Schamp). Expozeu: „Le Temple et les démons dans le Testament de Salomon”.

2007, 24 februarie – Universitatea din Lausanne, Elveţia. Reuniunea grupului romand al AELAC (Association pour l’étude de la littérature apocryphe chrétienne). Conferinţă: „Le démoniaque et la femme dans le Testament de Salomon”.

2007, 5-6 ianuarie – Bex, Elveţia. Reuniunea anuală AELAC. Expozeu: „Le projet roumain des Septante”.

2004 Premiul revistei „România literară” pentru cea mai bună cartea a anului: Septuaginta, volumul 2 (colectiv).

2003, 28 mai. Colocviu internaţional organizat de Asociaţia Română de Terminologie (TermRom), sub patronajul Institutului de Lingvistică al Academiei Române. Conferinţa: „Terminologia unei noi traduceri a Bibliei”

.2001, aprilie. Colocviul ştiinţific al studenţilor din Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, a Universităţii din Bucureşti. Expozeu: „Marea homerică”.

2000, aprilie. Premiul I. Colocviul ştiinţific al studenţilor din Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, a Universităţii din Bucureşti. Expozeu: „Livius Andronicus – Odusia. O re-prezentare a traducerii”.

1997, 17 decembrie: Salonic, Grecia. Decernarea premiului I obţinut la concursul european de eseuri organizat de Universitatea Aristotleles, pe tema: The Survival of the Greco-Roman Antiquity in the European Culture of the Second Half of the Twentieth Century. Literature Art, Political Thought. Titlu eseului: “Ulysses – Eternal Return and Uchronia”

Emisiuni radio:

2005, aprilie: Radio „România Cultural”. Invitat, împreună cu Madeia Axinciuc la emsiunea „Texte sacre ”, realizată de Mirela Stana.

2004, aprilie: BBC – Secţia română. Invitat, împreună cu Andrei Plesu, Cristian Bădiliţă şi Francisca Băltăceanu la o ediţie specială de Paşti a emisiunii „Magazinul ştiinţific” , realizată de Dana Jalobeanu. ( Proiectul Septuaginta).

2003, decembrie: Radio „România Cultural”. Invitat la emisiunea: „Grădina mea secretă de idei”, realizată de Mirela Stana.

2002-2003 Radio „România Cultural”. Participări multiple la emisiunea pe teme lingvistice : „ Vorba dulce românească”, realizată de Ioana Bâldea.

Associaţii ştiinţifice:

Membru al Association International Association of Patristic Studies

Membru al Association pour l’Etude de la Littérature Apocryphe Chrétienne (AELAC).

Membru al Societăţii Române de Studii Indo-europene

Membre al Societăţii Naţionale de Studii Clasice.

Membre al Asociaţiei Române de Studii Religioase.

Limbi străine cunoscute:

Engleză, franceză, germană (s., c., v.), italiană, spaniolă (c.).

Latină, greacă veche.

PUBLICAŢII

1. Articole ştiinţifice

„Femeia fatală în Testamentul lui Solomon. Chipul transistoric al unei fobii”, in Actelele Collocviului internaţional „Receptarea antichităţii greco-latine în modernitatea europeană”. Universitatea din Craiova. 23 Noiembrie 2007, sub tipar, 20 pp.

„Când Solomon descalecă. Lupta eroului cu diavoliţa.”, in C. Bădiliţă & M. Cruceru (eds.), Civitas Dei 1, Editura Curtea Veche, sub tipar, 20 pp.

„Le démoniaque et la femme dans le Testament de Salomon. Mater odiosa”, in Studia doctoralia, Editura Universitatii din Bucureşti, 2007, pp. 125-140

„Asmodeu în Testamentul lui Solomon”, in In Hononorem Luciae Wald, Humanitas, Bucuresti, 2006, pp. 183-191.

„Marea la Homer şi marea homerică”, in Liviu Franga (ed.), Nova Studia Classica I, Editura Universităţii din Bucureşti, 2003, pp. 61-71.

„O nouă traducere a Bibliei”, in Origini .Caiete Silvane, no. 3-4/2003, pp.68-71.

„Ulysses: Eternal Return and Uchronia”, in The Survival of the Greco-Roman Antiquity in the European Culture of the Second Half of the Twentieth Century. Literature Art, Political Thought, Aristotel University of Thessaloniki 2000, pp.447-467

„Laevius: modalităţi de lectură”, in Studii şi Cercetări Lingvistice no. 2, iulie-decembrie 2000, Bucureşti, pp.313 -320.

2. Traduceri:

PLINIU CEL BĂTRÂN, Naturalis historia. Enciclopedia cunoştinţelor din Antichitate, volumul al III-lea, coordonat de Ioana Costa, Livre XVII , Polirom, Iaşi, 2002, pp. 169-213.

SEPTUAGINTA

Volumul al II-lea, coordonat de Cristian Bădiliţă, Francisca Băltăceanu, Monica Broşteanu, Dan Sluşanschi, Polirom, Iaşi, 2004.

- 3Regi: Introducere, pp. 437-444.

- 4Regi: Introducere, pp. 533-539 şi note, pp. 541-616.

Volumul al III-lea, coordonat de Cristian Bădiliţă, Francisca Băltăceanu, Monica Broşteanu, Polirom, Iaşi, 2005.

- 1Paralipomena: Introducere, pp.11-20; traducere şi note, pp. 21-101.

- 2Paralipomena: Introducere, pp.105-113; traducere şi note, pp.115-205.

- 2Esdras: Introducere, pp. 259-266.

- Esther: Introducere, pp. 317-324; note, pp. 327-352.

- Iudith: Introducere, pp. 355-361; note, pp.365-401.

- Tobit: Introducere, pp. 404-412; note, pp.413-467.

- 3Macabei: Note pp.609-630

- 4Macabei: Note, pp. 633-671.

Volumul al IV-lea. Tomul 2, coordonat de Cristian Bădiliţă, Francisca Băltăceanu, Monica Broşteanu, .

Psalmii lui Solomon: Introducere, traducere şi note.

4.Dicţionare:

Micul Dicţionar Academic, coordonat de Marius Sala şi Ion Dănăilă, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti , 2002-2003.

Volumul al II-lea : D-H: redactor la literele G şi H.

Volumul al III-lea: literele I-Pr et volumul al IV-lea: literele Pr-Z. Redactor la literele I, V, Y. Revizie etimologică.

Dicţionar German-Român, Random House-Webster-Corint, 2004, traducere şi adaptare.

5. Prezentări de carte şi recenzii:

„Convorbiri literare” , în secţiunea „Antichităţi actuale”:

decembrie 2002: Politici de război sau cum revine istoria.

ianuarie 2003: Orient şi Occident sau despre o mai veche ciocnre a civilizaţiilor.

februarie 2003: Naturalis Historia, o enciclopedie.

martie 2003: Trei apocrife ale Vechiului Testament şi zidirea culturalăaprilie 2003: Paşi secunzi spre normalitate.

mai 2003: Despre iubirea absolută.

iunie 2003: Sport şi spirit la greci .

iulie 2003: Model: Sabia de foc şi heruvimii (I).

august 2003: Model: Sabia de foc şi heruvimii (II)

octombrie 2003: Quandoque suscitat Homerus. Interviu cu Prof. Dr. Dan Sluşanschi.

noiembrie 2003: Pe viu despre Părinţii Bisericii (I)

decembrie 2003: Pe viu despre Părinţii Bisericii (II).

ianuarie 2004: Despre un instrument de lucru

februarie2004: Un manual de istorie a evangheliilor

iunie 2004: Colocviu cu modele.

iulie 2005: Psalmii lui Solomon în Biblioteca Septuaginta.