Serile de filologie şi hermeneutică biblică


Începând din martie 2018, Centrul de Studii Biblico-Filologice „Monumenta linguae Dacoromanorum” şi Asociaţia de Filologie şi Hermeneutică Biblică din România organizează la Iaşi o reuniune lunară dedicată studiilor biblico-filologice, moderată de prof. dr. Eugen Munteanu (Facultatea de Litere, UAIC). Evenimentul se desfăşoară în ultima săptămână din lună, având pe ordinea de zi o conferinţă, scurte comunicări, note şi prezentări de cărţi. Sunt invitaţi toţi cei interesaţi de studiile biblice.
Responsabil: dr. Iosif Camară (iosif_camara[at]yahoo.com).


Serile de filologie şi hermeneutică biblică (26)
Joi, 30 iunie 2022, ora 18, via ZOOM (vezi afişul)
• Conferinţă: ACS drd. Mariana Nastasia, Situaţia inseratelor biblice în romanul popular Archirie şi Anadan
• Prezentări de cărţi


Serile de filologie şi hermeneutică biblică (25)
Marţi, 31 mai 2022, ora 18, via ZOOM (vezi afişul)
• Conferinţă: Iosif Camară, Contextul apariţiei Psaltirilor rotacizante: mărturia textelor
• Prezentări de cărţi:
Psaltirea Voroneţeană, ediţie facsimilată după manuscrisul românesc 693 al Bibliotecii Academiei Române, coordonator Gabriela Dumitrescu, Bucureşti, Editura Stefadina, 2021 (Iosif Camară)
Cătălin Varga, Structuri retorice şi omiletice reflectate în unele scrieri ale Noului Testament, Cluj-Napoca, Editura Mega, 2019, 424 p. (prof. dr. Eugen Munteanu)


Serile de filologie şi hermeneutică biblică (24)
Miercuri, 13 aprilie 2022, ora 18, via ZOOM (vezi afişul)
• Conferinţă: drd. Irina Deftu, Terminologia religioasă ortodoxă în limba polonă. Despre rolul traducerilor în fixarea normelor lexicale
• Prezentare de carte


Serile de filologie şi hermeneutică biblică (23)
Miercuri, 23 martie 2022, de la ora 18, va avea loc online, via Zoom, a 23-a întâlnire din cadrul „Serilor de filologie si hermeneutica biblica” (vezi afişul). În program:
• Conferinţă: pr. Claudiu Coman, Hermeneutica şi teologia textelor biblice şi liturgice referitoare la praznicul Bunei Vestiri
• Comunicare: drd. Maria-Lucreţia Cazac, Opţiuni lexicale în Imnul Acatist al Maicii Domnului
• Prezentare de carte: Ierotheos Vlachos, Praznicele Maicii Domnului – o perspectivă istorică şi teologică, traducere din limba greacă de Mănăstirea Diaconeşti şi Tatiana Petrache, Editura Bonifaciu, 2019, 605 p. (Claudiu Coman)


Serile de filologie şi hermeneutică biblică (22)
Joi, 24 februarie 2022, va avea loc a 22-a întâlnire din cadrul „Serilor de filologie şi hermeneutică biblică” (vezi afişul). Evenimentul se va desfăşura online, prin intermediul platformei Zoom. În program:
• Conferinţă: drd. Cătălin Varga, Drepturile omului şi Biblia
• Prezentare de carte: Cătălin Varga, Claudiu Coman, Studii de Traductologie şi Teologie Biblică, Presa Universitara Clujeana, 2021, 396 p.


Serile de filologie şi hermeneutică biblică (21)
Marţi, 25 mai 2021, va avea loc a 21-a întâlnire din cadrul „Serilor de filologie şi hermeneutică biblică” (vezi afişul). Evenimentul se va desfăşura online, prin intermediul platformei Zoom. În program:
• Conferinţă: prof. dr. Eugen Munteanu, Glose pe marginea prefeţei adresate lui Şerban Cantacuzino din Biblia de la Veneţia (1687)
• Prezentări de cărţi


Serile de filologie şi hermeneutică biblică (20)
Marţi, 13 aprilie 2021, va avea loc a 20-a întâlnire din cadrul „Serilor de filologie şi hermeneutică biblică” (vezi afişul). Evenimentul se va desfăşura online, prin intermediul platformei Zoom. În program:
• Conferinţă: drd. Mariana Nastasia, Inseratele biblice în textele lui Dimitrie Cantemir
• Prezentare de carte: Iosif Camară, Rugăciunea Tatăl nostru în limba română. Studiu istorico-filologic, Iaşi, Editura Universităţii "Alexandru Ioan Cuza", 2020 (drd. Claudiu-George Dulgheru)


Serile de filologie şi hermeneutică biblică (19)
Joi, 4 martie 2021, va avea loc a 19-a întâlnire din cadrul „Serilor de filologie şi hermeneutică biblică” (vezi afişul). Evenimentul se va desfăşura online, prin intermediul platformei Cisco Webex. În program:
• Conferinţă: pr. Claudiu Coman, Imnografia, geometria şi arhitectura bizantină. O hermeneutică teologică inedită pe marginea unui tropar fotian
• Prezentări de cărţi


Serile de filologie şi hermeneutică biblică (18)
Joi, 4 februarie 2021, va avea loc a 18-a întâlnire din cadrul „Serilor de filologie şi hermeneutică biblică” (vezi afişul). Evenimentul se va desfăşura online, via ZOOM. În program:
• Conferinţă: prof. dr. Eugen Munteanu, Comentarii despre Biblia de la Bucureşti (1688) într-o tipăritură din anul 1766 a eruditului german Georg Körner. Date noi
• Prezentări de cărţi


Serile de filologie şi hermeneutică biblică (17)
Joi, 30 ianuarie 2020, în Seminarul Ivănescu (Corpul A, et. II), va avea loc a 17-a întâlnire din cadrul „Serilor de filologie şi hermeneutică biblică” (vezi afişul). În program:
• Conferinţă: dr. Florin Crîşmăreanu (Facultatea de Filosofie, UAIC), Despre un sens uitat al Scripturii
• Prezentări de cărţi


Serile de filologie şi hermeneutică biblică (16): Crăciunul în creaţiile imnografice bizantine
Marţi, 17 decembrie 2019, în Seminarul Ivănescu (Corpul A, et. II), va avea loc a 16-a întâlnire din cadrul „Serilor de filologie şi hermeneutică biblică” (vezi afişul). În program:
Conferinţă:
dr. Alexandru Prelipcean, „Fecioara astăzi...” sau despre teologia poetică a primului condac romaneic la Naşterea Domnului
Comunicări:
drd. Mariana Nastasia, Influenţa imnografiei bizantine în scrierile cu caracter omiletic
pr. Claudiu Ciobanu, Arhaic şi actual - textul slujbei Naşterii Domnului astăzi
dr. Iosif Camară, Crăciunul bizantin în textele vechi româneşti


Serile de filologie şi hermeneutică biblică (15)
Miercuri, 27 noiembrie 2019, în Seminarul Ivănescu (Corpul A, et. II), va avea loc a 15-a întâlnire din cadrul „Serilor de filologie şi hermeneutică biblică” (vezi afişul). În program:
• Conferinţă: pr. Claudiu Coman, „Mântuire ai lucrat în mijlocul pământului, Hristoase...”. Hermeneutica biblico-imnografică în faţa provocărilor cosmologiei moderne
• Prezentări de cărţi


Serile de filologie şi hermeneutică biblică (14)
Vineri, 25 octombrie 2019, în Seminarul Ivănescu (Corpul A, et. II), va avea loc a 14-a întâlnire din cadrul „Serilor de filologie şi hermeneutică biblică” (vezi afişul). În program:
• Conferinţă: prof. dr. Alin-Mihai Gherman (Cluj-Napoca), „Cărare pre scurt” (Bălgrad, 1685), prima carte de sorginte britanică în cultura română
• Prezentări de cărţi


Serile de filologie şi hermeneutică biblică (13)
Joi, 27 iunie 2019, de la ora 18, în Seminarul Ivănescu (Corpul A, et. II), va avea loc a 13-a întâlnire din cadrul „Serilor de filologie şi hermeneutică biblică”. În program:
• Conferinţă: Claudiu Coman, Pecetea de pe prescură sau imaginea răsturnată a Împărăţiei, între hermeneutica biblică şi gândirea modernă
• Prezentări de cărţi


Serile de filologie şi hermeneutică biblică (12)

Joi, 30 mai 2019, de la ora 18, în Seminarul Ivănescu (Corpul A, et. II), va avea loc a 12-a întâlnire din cadrul „Serilor de filologie şi hermeneutică biblică”. În program:
• Conferinţă: dr. Diana Cărburean (Bucureşti), Între encomion şi recognitio. Prefaţa sursei greceşti (Ἡ Θεία Γραφή, Veneţia, 1687) a Bibliei de la Bucureşti (1688)
• Recenzie: Eric Ziolkowski (ed.), A Handbook of Biblical Reception in Jewish, European Christian, and Islamic Folklores, vol. I, De Gruyter, 2017 (dr. Ioana Repciuc)


Serile de filologie şi hermeneutică biblică (11)
Joi, 18 aprilie 2019, de la ora 18, în Seminarul Ivănescu (Corpul A, et. II), va avea loc a 11-a întâlnire din cadrul „Serilor de filologie şi hermeneutică biblică” (vezi afişul). În program:
• Conferinţă: Claudiu Coman, Poate fi golemul din Psalmul 138,16 echivalat cu Isaia 53, 2? O tipologie hristologică embrionară a Vechiului Testament.
• Prezentări de cărţi


Serile de filologie şi hermeneutică biblică (10)
Joi, 21 martie 2019, de la ora 18, în Seminarul Ivănescu (Corpul A, et. II), va avea loc a zecea întâlnire din cadrul „Serilor de filologie şi hermeneutică biblică” (vezi afişul). În program:
• Conferinţă: dr. George-Codruţ Ţapciuc (München), Motivul soarelui în teologia psalmilor
• Prezentări de cărţi


Serile de filologie şi hermeneutică biblică (9)
Joi, 28 februarie 2019, de la ora 18, în Seminarul Ivănescu (Corpul A, et. II), va avea loc a noua întâlnire din cadrul „Serilor de filologie şi hermeneutică biblică” (vezi afişul). În program:
• Conferinţă: dr. Ana-Maria Gînsac, dr. Mădălina Ungureanu, Auxiliare pentru studiul textelor religioase în secolul al XVII-lea: Lexiconul slavo-român de la Moscova
• Prezentări de cărţi: prof. dr. Eugen Munteanu


Serile de filologie şi hermeneutică biblică (8)
Joi, 31 ianuarie 2019, de la ora 18, în Seminarul Ivănescu (Corpul A, et. II), va avea loc a opta întâlnire din cadrul „Serilor de filologie şi hermeneutică biblică” (vezi afişul). În program:
• Conferinţă: drd. Andrei-Victor Cojocaru, O paralelă între primul verset al Genezei biblice şi arborele sephirotic al Kabbalei
• Prezentări de cărţi: drd. Mariana Nastasia


Serile de filologie şi hermeneutică biblică (7)
Marţi, 18 decembrie 2018, de la ora 18, în Seminarul Ivănescu (Corpul A, et. II), va avea loc a şaptea întâlnire din cadrul „Serilor de filologie şi hermeneutică biblică” (vezi afişul). În program:
• Conferinţă: drd. Mariana Nastasia, Johann Georg Hamann, Magii de la Răsărit la Betleem (Die Magi aus Morgenlande, zu Bethlehem). Traducere şi glose pe marginea textului
• Prezentări de cărţi: prof. dr. Eugen Munteanu


Serile de filologie şi hermeneutică biblică (6)
Marţi, 27 noiembrie 2018, de la ora 18, în Seminarul Ivănescu (Corpul A, et. II), va avea loc a şasea întâlnire din cadrul „Serilor de filologie şi hermeneutică biblică” (vezi afişul). În program:
• Conferinţă: dr. Ioan Mihalcea, Proverbele lui Solomon şi Ecclesiastul - principalele surse veterotestamentare ale proverbelor biblice româneşti
• Prezentări de cărţi: drd. Mariana Nastasia


Serile de filologie şi hermeneutică biblică (5)
Marţi, 30 octombrie 2018, de la ora 18, în Seminarul Ivănescu (Corpul A, et. II), va avea loc a cincea întâlnire din cadrul „Serilor de filologie şi hermeneutică biblică” (vezi afişul). În program:
• Conferinţă: dr. Iosif Camară, Noul Testament de la Neamţ (1818) - la 200 de ani de la apariţie
• Prezentări de cărţi: prof. dr. Eugen Munteanu


Serile de filologie şi hermeneutică biblică (4)
Joi, 28 iunie 2018, de la ora 18, în Seminarul Ivănescu (Corpul A, et. II), va avea loc a patra întâlnire din cadrul „Serilor de filologie şi hermeneutică biblică” (vezi afişul). În program:
• Conferinţă: drd. Amelia Sandu-Andrieş, Fray Luis de León: Scrisoare - Prolog la ediţia princeps a Operelor complete ale sfintei Teresa de Ávila (1588). Note de lectură şi traducere
• Prezentări de cărţi


Serile de filologie şi hermeneutică biblică (3)
Marţi, 22 mai 2018, de la ora 18, în Seminarul Ivănescu (Corpul A, et. II), va avea loc a treia întâlnire din cadrul „Serilor de filologie şi hermeneutică biblică” (vezi afişul). În program:
• Conferinţă: dr. Vladimir Agrigoroaei (Centre d’Études Supérieures de Civilisation Médiévale, Université de Poitiers), Les textes bibliques historiés. Une tradition latine et française de la fin du Moyen Âge


Serile de filologie şi hermeneutică biblică (2)
Vineri, 27 aprilie 2018, de la ora 18, în Seminarul Ivănescu (Corpul A, et. II), va avea loc a doua întâlnire din cadrul „Serilor de filologie şi hermeneutică biblică” (vezi afişul). În program:
• Conferinţă: dr. Iosif Camară, Scurtă istorie a rugăciunii Tatăl nostru în limba română
• Note de călătorie: dr. Ioana Repciuc, The Museum of the Bible din Washington
• Prezentări de cărţi: prof. dr. Eugen Munteanu


Serile de filologie şi hermeneutică biblică (1)
Joi, 29 martie 2018, de la ora 18, în Seminarul Ivănescu (Corpul A, et. II), va avea loc prima întâlnire din cadrul „Serilor de filologie şi hermeneutică biblică” (vezi afişul). În program:
• Conferinţă: prof. dr. Eugen Munteanu, Luther - 500 de ani
• Prezentări, note, recenzii de cărţi: prof. dr. Eugen Munteanu