Receptarea Sfintei Scripturi: între filologie, hermeneutică şi traductologie.
Lucrările Simpozionului Internaţional „Explorări în tradiţia biblică românească şi europeană”

COLEGIUL DE REDACŢIE

COORDONATOR:

Eugen Munteanu

EDITOR-ŞEF:

Mădălina Ungureanu

EDITORI:

Iosif Camară

Ana Catană-Spenchiu

Anamaria Gînsac

Maria Moruz