Receptarea Sfintei Scripturi: între filologie, hermeneutică şi traductologie.
Lucrările Simpozionului Internaţional „Explorări în tradiţia biblică românească şi europeană”

„Receptarea Sfintei Scripturi: între filologie, hermeneutică şi traductologie” care cuprinde o selecţie a lucrărilor prezentate la Simpozionul Internaţional „Explorări în tradiţia biblică românească şi europeană”, organizat anual de Centrul de Studii Biblico-Filologice „Monumenta linguae Dacoromanorum” din cadrul Institutului de Cercetări Interdisciplinare - Departamentul de Ştiinţe Socio-Umane, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Pornind de la ideea că tradiţia biblică reprezintă unul dintre fundamentele culturii europene, volumul oferă oportunitatea unui dialog între specialişti din diverse domenii (filologie, studii biblice, studii clasice, studii culturale, istorie, chiar medicină, lingvistică, literatură, etnologie), la care iau parte specialişti din diverse spaţii geografice (Europa, Israel, SUA etc.). Rezultă astfel o perspectivă multiplă, pluridisciplinară asupra textului fundamental al creştinismului şi a implicaţiilor sale, într-un schimb de idei care facilitează transferul de metode şi strategii de abordare a textului biblic.

ISSN: 2285 – 5580 (tipărit)
e-ISSN: 2821 – 6415 (online)
ISSN-L: 2285 – 5580