Receptarea Sfintei Scripturi: între filologie, hermeneutică şi traductologie.
Lucrările Simpozionului Internaţional „Explorări în tradiţia biblică românească şi europeană”

PEER-REVIEW

Textele trimise de autori sunt verificate de membrii redacţiei pentru a constata dacă au fost respectate normele de redactare, dacă articolul este original şi corespunde standardelor de calitate ale revistei.

În etapa următoare, textele acceptate de redacţie sunt trimise către evaluatori, care vor răspunde în maximum 30 de zile de la data primirii textului. Decizia evaluatorilor poate fi de acceptare, acceptare cu condiţia unor modificări sau respingere. Evaluarea se face în sistem „double blind”; fiecare articol va fi trimis către doi evaluatori. Răspunsurile evaluatorilor vor fi comunicate de către redacţie autorilor, care vor avea un termen pentru efectuarea modificărilor cerute de evaluatori (acolo unde este cazul).

Peer-review Template Receptarea (RO)

Peer-review Template Receptarea (ENG)