Proiectul eRomLex

Titlul proiectului: The First Romanian Bilingual Dictionaries (17th century). Digitally annotated and aligned corpus (eRomLex).

Pentru detalii, a se vedea site-ul proiectului: Scripta Dacoromanica.

1. Lex.St.: Lexiconul din ms. rom. 312 BAR (filele 41r-216v, 350 de pagini), atribuit lui Staicu Grămăticul (Strungaru 1966) sau lui Daniil Panoneanul (Ursu 2003, cu precauţie); urmat de o gramatică slavo-română, prelucrare după gramatica lui Meletie Smotriţki (Mihăilă, p. 312-313); datat: 1667-1669 (Strungaru 1966), cca 1660-1670 (Mihăilă 1972, p. 313); format 19x14 cm.

2. Lex.1348: Lexiconul din ms. rom. 1348 BAR (filele 1-84v, 168 p.); semnat de un oarecare Mihai logofătul; datat 1683 (Ştrempel I, p. 300), 1678 (Creţu, p. 44-47; Mihăilă, p. 313); format 20x15 cm.

3. Lex.3473: Lexiconul din ms. rom. 3473 BAR (filele 1-369, 648 p.), copiat de un anume Mihai (1672-1673); urmat de o gramatică slavo-română (Creţu, p. 40-42; Mihăilă, p. 313); format 14,4 x 9,5; lipsesc filele cu litera A.

4. Lex.Pet. : Lexiconul de la Petersburg (Lexicon ce să zice cuvinte pe scurt alease din limba slovenească pre limba rumânească), 100 de file, aflat (conform literaturii de specialitate ?i unui catalog vechi de pe site-ul bibliotecii) la Biblioteca Na?ională a Rusiei de la Sankt Petersburg. A fost datat în jurul lui 1670 (I. Bogdan); 1693 (Creţu, p. 50); 1627-1693 (Mihăilă, p. 315).

5. Lex.Mard.: Lexiconul lui Mardarie Cozianul din ms. rom. 450 BAR, 1649; 200 file; editat de Gr. Creţu (1900); format 14,5 x 10 cm.

6. Lex.Mosc.: Lexiconul de la Moscova (Arhiva Rusa de Stat a actelor vechi, Fond 188, Op. 1. Ч. 2., p. 491); 282 de file in octavo. Studiat de Stefan Ciobanu (1914), care îl datează la sfârşitul secolului al XVII-lea - începutul secolului al XVIII-lea şi îl atribuie unui moldovean. Lipseşte foaia de titlu. Trei pagini au fost copiate de Gr. Tocilescu şi se află în ms. rom. 325 BAR, f. 2-5 (Strempel I).