Vechiul Testament - versiunea Nicolae Spătarul Milescu

Apariţia volumului de faţă reprezintă un eveniment important în istoria culturii româneşti. Textul editat, versiunea românească completă a Vechiului Testament, este opera marelui cărturar român din secolul al XVII-lea Nicolae Spătarul Milescu (1636-1708), renumit erudit poliglot, polihistor, om politic, diplomat, geograf şi explorator şi reprezintă, prin dimensiuni, complexitate, nivel al expresiei lingvistice şi literare, unul dintre cele mai semnificative monumente ale vechii române literare. De dimensiuni impozante (921 pagini in folio), păstrat în Ms. 45 de la Biblioteca Filoalei din Cluj a Academiei Române, textul este editat acum pentru prima dată integral, fiind astfel integrat în circuitul major al culturii româneşti.

Studiu lingvistic, studiu filologic, facsimile şi text

Indice general de cuvinte şi forme

Indice de nume proprii

Seria Monumenta linguae Dacoromanorum. Biblia 1688

Iniţiat în 1988 şi desfăşurat timp de două decenii sub conducerea profesorului Paul Miron (1924-2008) de la Universitatea din Freiburg, cu colaborarea profesorilor Al. Andriescu şi Vasile Arvinte de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, proiectul Monumenta linguae Dacoromanorum. Biblia 1688 (MLD) s-a concretizat, până în anul 2009, în publicarea de către Editura Universităţii din Iaşi a 8 volume din cele 25 de volume proiectate ale seriei menţionate. Sub conducerea profesorului Eugen Munteanu, între anii 2009-2015 au fost editate celelalte 17 volume. Lansarea întregii serii a avut loc în data de 30 octombrie 2015, în cadrul Zilelor Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

Pentru descărcare în format PDF, click dreapta pe titlul cărţii -> Save Target as...:

Seria veche

I. Genesis

II. Exodus

III. Leviticus

IV. Numeri

V. Deuteronominum

VI. Isus Navi. Judicum. Ruth

VII. Regum I. Regum II

XI. Liber Psalmorum

Seria nouă

VIII. Regum III. Regum IV

IX. Paralipomenon I-II

X1. Esdrae I. Nehemiae. Esther

X2. Iob

XII. Proverbia. Ecclesiastes.
Canticum canticorum

XIII. Isaias

XIV. Ieremias,
Lamentationes Ieremiae

XV. Ezechiel

XVI. Daniel

XVII. Osea. Ioël. Amos. Abdias. Ionas. Michaea

XVIII. Nahum. Habacuc. Sophonias. Aggaeus. Zacharias. Malachias

XIX. Libri apocrypha: [Psalmus 151]. Tobith. Iudith. Baruch. Epistola Ieremiae. Canticum trium iuvenum. Esdrae III

XX. Sapientia. Ecclesiasticus. Susanna. De Belo sive Dracone Babylonico

XXI. Machabaeorum I. Machabaeorum II. Machabaeorum III

XXII. Iosephus ad Machabaeos

XXIII. Novum Testamentum I: Evangelia

XXIV. Novum Testamentum II: Actus Apostolorum. Pauli epistolae. Catholicae Epistolae. Iudae. Apocalypsis Ioannis