Receptarea Sfintei Scripturi: între filologie, hermeneutică şi traductologie.
Lucrările Simpozionului Internaţional „Explorări în tradiţia biblică românească şi europeană”

ETICA REVISTEI

Articolele trebuie să rezulte din cercetările ştiinţifice proprii ale autorilor. Toţi autorii unui articol trebuie menţionaţi ca atare.

Utilizarea unui material deja publicat trebuie marcată prin citare. Refolosirea unui material al aceluiaşi autor este posibilă numai cu indicarea sursei. Orice încercare de plagiat va duce la respingerea articolului.

Comitetul de redacţie evaluează relevanţa unui material şi respectarea normelor de redactare înainte de a trimite materialul spre peer-review şi poate decide respingerea materialului în cazul în care acesta este neconform cu regulile revistei. Autorului îi vor fi aduse la cunoştinţă motivele respingerii.