Receptarea Sfintei Scripturi: între filologie, hermeneutică şi traductologie.
Lucrările Simpozionului Internaţional „Explorări în tradiţia biblică românească şi europeană”

CONTACT

Centrul de Studii Biblico-Filologice „Monumenta linguae Dacoromanorum”

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Corpul R

Str. Alexandru Lăpuşneanu, nr. 26

700057, Iaşi, România

Email: CentrulMLD@gmail.com