Receptarea Sfintei Scripturi: între filologie, hermeneutică şi traductologie.
Lucrările Simpozionului Internaţional „Explorări în tradiţia biblică românească şi europeană”

COMITETUL ŞTIINŢIFIC

Acad. Michael METZELTIN (Institutul de Romanistică, Viena, Austria)

Prof. univ. dr. Wolfgang DAHMEN (Universitatea „Friedrich Schiller”, Jena, Germania)

Prof. univ. dr. Gheorghe CHIVU (Universitatea din Bucureşti)

Prof. univ. dr. Ioana COSTA (Universitatea din Bucureşti)

Prof. univ. dr. Rodica ZAFIU (Universitatea din Bucureşti)

Prof. univ. dr. Mihai MORARU (Universitatea din Bucureşti)

Pr. prof. univ. dr. Gheorghe POPA (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi)

Pr. prof. univ. dr. Ion VICOVAN (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi)

Prof. univ. dr. Mihaela PARASCHIV (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi)