Receptarea Sfintei Scripturi: între filologie, hermeneutică şi traductologie.
Lucrările Simpozionului Internaţional „Explorări în tradiţia biblică românească şi europeană”, ediţia a IX-a, Iaşi, 9-11 mai 2019

Volumul IX

CUPRINS

ALOCUŢIUNI

COMUNICARE PLENARA

Michael Metzeltin, Cu ce probleme se confruntă un romanist când se ocupă de glose medievale timpurii

COMUNICĂRI

Eusebiu Borca, O exegeză hristologică a bătăliei de la Rafidim (Ieş. 17:8-16)

Anca Crivăţ, Don Quichotte, lecteur de la Bible

Mioara Dragomir, Episodul „Avraam şi Sara şi arătarea Sfintei Treimi la Stejarul din Mamvri”, în traducerile biblice din Ms. 45, Ms. 4389, Biblia de la 1688 şi în traducerea Hronograf den începutul Lumii din Ms. 3517 (cca 1658-1661)

Felicia Dumas, Autorité et notoriété d’une traduction. Quelques réflexions sur la traduction française du Psautier par le père archimandrite Placide Deseille

Andrés Enrique-Arias, Studiul traducerii biblice în limba spaniolă veche în Evul Mediu şi Renaştere: noi resurse şi oportunităţi de cercetare

Aurel Onisim Lehaci, On the Prophet as a Social Role: A Cognitive Semantic Analysis

Svitlana Nasakina, Biblical Characters in Ship Names in the 18th and 19 th Centuries

Mariana Nastasia, Preliminarii la o cercetare istorică a inseratelor biblice în literatura română veche (secolele XVI-XVIII)

Daniel Olariu, How Does a Reviser Work? Insights from Theodotion’s Recension of Daniel

Călin Popescu, Umbre sau Doctori, în Ps. 87:11?