Receptarea Sfintei Scripturi: între filologie, hermeneutică şi traductologie.
Lucrările Simpozionului Internaţional „Explorări în tradiţia biblică românească şi europeană”, ediţia a VIII-a, Iaşi, 24-25 mai 2018

Volumul VIII

CUPRINS

ALOCUŢIUNI

CONFERINŢE PLENARE

Andrei Eşanu, Valentina Eşanu, Biblia în spaţiul est-slav şi în cel de interferenţă cu lumea românească (sec. XV – înc. sec. XIX)

Liana Lupaş, America şi ediţiile Bibliei în secolele al XVI lea – al XVIII lea

COMUNICĂRI

Mihai Afrenţoae, Relaţia antitetică dintre drept şi nelegiuit în Hab. 2:4

Vladimir Agrigoroaei, Voici venu le temps oů les clercs oublient leur clerquois. La diorthosis du Psautier d’Oxford dans le ms. Harley 273 de la British Library

Daniel Camară, Biblia în manualele româneşti de educaţie muzicală

Iosif Camară, „Şi nu ne duce pe noi în ispită”: a şasea cerere din rugăciunea Tatăl nostru în limba română

Mioara Dragomir, Episodul Noe şi Potopul în traducerile biblice din Ms. 45, Ms. 4389 şi în traducerea Hronograf den începutul lumii (1658-1661) din Ms. 3517 (cca 1658 1661)

Felicia Dumas, Despre citările biblice în predicile părintelui arhimandrit Placide Deseille

Alin Mihai Gherman, Repere biblice în poezia lui Mihai Eminescu. I: Câteva glose la Glossă

Ioan Ştefan Haplea, Sintagme şi idei medicale în Biblia de la Bucureşti – entitatea patologică tzaraat

Aurel Onisim Lehaci, The role of the Old Testament Prophets in the Holy War Narratives: A Linguistic Analysis

Mihaela Marin, Conceptualizarea şi lexicalizarea opoziţiilor în textele biblice

Oana Raluca Mocean (Pleşa), Dezbateri eshatologice contemporane: aiónios şi aidios – termeni biblici care definesc conceptul de ‘eternitate’

Laurenţiu Florentin Moţ, “The Time is at Hand”: Revisiting the New Testament Language of “Nearness” in reference to the Second Coming of Jesus

Călin Popescu, The practical and existential sense of the biblical verb agapan, as explained by its occurences in LXX

Ştefan Şuteu, Despre numele divine în Istoria ieroglifică (1705)

George Codruţ Ţapciuc, Importanţa documentului preoţesc în redactarea finală a Vechiului Testament

MASĂ ROTUNDĂ

Traducerile patristice: probleme, soluţii, perspective