Receptarea Sfintei Scripturi: între filologie, hermeneutică şi traductologie.
Lucrările Simpozionului Internaţional „Explorări în tradiţia biblică românească şi europeană”, ediţia a VII-a, Iaşi, 18-20 mai 2017

Volumul VII

CUPRINS

ALOCUŢIUNI

CONFERINŢE PLENARE

Madeea Axinciuc, Biblia Hebraica: primul proiect neconfesional de traducere a textului masoretic în limba română

Martin Meiser, Septuaginta în contextul literaturii iudaice antice. Tendinţe în interferenţele cu tradiţia

COMUNICĂRI

Mihai Afrenţoae, De la analiză semantică la o lectură antropologico-etică a antitezei din Gal. 5:19-23

Vladimir Agrigoroaei, Le faux problème hussite dans la littérature vieil-roumaine

Eusebiu Borca, Cucerirea Ierihonului (exegeză spirituală)

Mioara Dragomir, Pomul vieţii, de Ion Gheţie – imaginea unui personaj între teama de moarte şi răzvrătire

Felicia Dumas, Despre traducerea intertextualităţii biblice şi patristice în lucrările de teologie şi spiritualitate ortodoxă

Aurel Onisim Lehaci, The Parable of the Prodigal Son: A Cognitive Linguistic Analysis

Mihaela Marin, Terminologia reliefului în textele biblice româneşti

Ionuţ Mihalcea, Elemente paremiologice de sorginte biblică în Floarea darurilor

Laurenţiu Moţ, ”You will see the Son of Man Coming”: the Sanhedrin and the Nearness of the Parousia

Bianca-Elena Păun, Câteva repere ale tradiţiei biblice textuale în cultura franceză

Dan-Adrian Petre, Under the Leadership of the Spirit: Reading apo kyriou pneumatos in its Context (2 Corinthians 3:18)

Andrei Constantin Sălăvăstru, Biblical Tradition and the Huguenot Ideology of Power: the Pauline Doctrine of Obedience and the Theory of Resistance of the French Reformation during the Sixteenth Century

Stephanus Leo, Personae hybridae imaginare din Istoria ieroglifică (1705) reprezentate în Biblia de la Bucureşti (1688)

MASĂ ROTUNDĂ

Studiile biblistice în spaţiul academic românesc. Premise, resurse, potenţial, perspective