Receptarea Sfintei Scripturi: între filologie, hermeneutică şi traductologie.
Lucrările Simpozionului Internaţional „Explorări în tradiţia biblică românească şi europeană”, ediţia a VI-a, Iaşi, 27-29 octombrie 2016

Volumul VI

CUPRINS

ALOCUŢIUNI

CONFERINŢE PLENARE

Natalio Fernández Marcos, Prima traducere a Septuagintei în spaniolă

Claudio García Turza, Traducerile latine ale Bibliei şi originile sintactice ale limbilor romanice

COMUNICĂRI

Săndica Bizim, Consideraţii privind expresivitatea antroponimelor literare de origine biblică

Bogdan-Vlăduţ Brînză, Patima şi pătimirea – rolul lor în demersul de interpretare a Sfintei Scripturi în viziunea Sfântului Maxim Mărturisitorul

Ani Ionuţ Constantin, Curat – necurat şi implicaţiile acestora din Epistola lui Barnaba

Mioara Dragomir, Hronograf den începutul lumii (ms. 3517). Fragmentul despre traducerea Septuagintei, cu titlul cărţilor Pentateuhului în evreieşte – un alt argument că Hronograful a fost tradus de Nicolae Milescu Spătarul

Octavian Florescu, Teofanii sau teorheme? Revelaţii oral-auditive ale lui YHWH în Vechiul Testament: debar-YHWH (cuvântul Domnului) şi ne’um-YHWH (rostirea Domnului)

Cătălina Mărănduc, Mihaela Moldoveanu, Cenel Augusto Perez, Terminologia hranei în texte româneşti ale Noului Testament din secolele al XVI-lea şi al XVII-lea

Ioan Mihalcea, Aspecte pragmatice ale proverbului de sorginte biblică

Cosmin Pricop, Democratizarea locuirii logosului? Ioan 1:14b şi câteva direcţii de receptare patristică

Ana-Maria Rotaru, Concepţia lui Nae Ionescu despre suferinţă

Dragoş Ştefănică, Epistola către Galateni în ediţiile Bibliei „Cornilescu” (1921 şi 1924). Studiu filologic comparativ