Receptarea Sfintei Scripturi: între filologie, hermeneutică şi traductologie.
Lucrările Simpozionului Internaţional „Explorări în tradiţia biblică românească şi europeană”, ediţia a V-a, Iaşi, 12-14 noiembrie 2015

Volumul V

Volumul este în curs de apariţie.