Receptarea Sfintei Scripturi: între filologie, hermeneutică şi traductologie.
Lucrările Simpozionului Internaţional „Explorări în tradiţia biblică românească şi europeană”, ediţia a IV-a, Iaşi, 8-10 mai 2014

Volumul IV

Cuvânt înainte

Cesare Alzati, Biserică, cult, exegeză. Consideraţii în lumina tradiţiei ambroziene

Eusebiu Borca, Principii hermeneutice pentru o exegeză biblică spirituală, în opera lui Origen

Irina Condrea, Psaltirea publicată la Chişinău în 1907

Emanuel Conţac, “Faith as the hand of the soul”: a reformed commonplace in the prefaces of the Bălgrad NT (1648)

Ioana Costa, Grigorie Teologul, Vasile cel Mare şi Atena secolului al IV-lea

Mioara Dragomir, Pe urma zborului, de Florin Gheorghiu – pledoarie în versuri a iubirii pentru cuvânt, cultură, creativitate ca expresii ale harului divin în om

Iulian Faraoanu, Aspecte ale artei de a descrie biserica în apocalipsă

Romulus Ganea, Versiunea septuagintală a cărţii Estera - o explicitare şi o actualizare a mesajului teologic al textului ebraic, în contextul diasporei alexandrine

Liviu Groza, Expresii biblice, parabiblice şi bisericeşti în frazeologia limbii române

Eka Kvirkvelia, One Colophon in Old Georgian Translations of the Gospels

Silviu Lupaşcu, Eu, El, Noi - voci în grădina cunoaşterii. Un comentariu despre Facerea, 2, 1–3, 24

Roxana Lupu, Particularităţi terminologice în discursul religios adventist

Mihaela Marin, Despre terminologia vinicolă în textele vechi româneşti

Alexandru Mihăilă, Nation and Identity: Prolegomena to a Discussion of the Community Identity in Ancient Israel and the Hebrew Bible

Delia Mihăilă, Ektroma (1Cor. 15:8): A Theological Semantics

Aura Mocanu, Simboluri biblice în romanul Pomul vieţii de Ion Gheţie

Lucia-Gabriela Munteanu, Modalizarea, deixisul şi alte elemente de construcţia discursului în Ms. 45, prima versiune românească integrală a Vechiului Testament, efectuată de Nicolae Milescu Spătarul

Cristina-Gabriela Nemeş, Cântarea Cântărilor – experienţă poetică şi mistică în Biblie şi în opera Zoricăi Laţcu Teodosia

Cosmin Pricop, Alexandria şi Antiohia, două direcţii ireconciliabile ale interpretării biblice?

Dragoş Ştefănică, Biblia catolică (2013). Scurtă analiză a folosirii neologismelor pentru înnoirea limbajului biblic, din perspectiva epistolei către Galateni

Ciprian-Flavius Terinte, Probleme traductologice din Coloseni 2:18 reflectate în tradiţia biblică românească