Receptarea Sfintei Scripturi: între filologie, hermeneutică şi traductologie.
Lucrările Simpozionului Internaţional „Explorări în tradiţia biblică românească şi europeană”, ediţia a III-a, Iaşi, 30 mai-1 iunie 2013

Volumul III

Cuprins

Cuvânt înainte

Els Agten, Antoine Arnault. The French Jansenist Milieu and the Promotion of Vernacular Bible Reading

Ina Arapi, Despre istoria traducerilor biblice în limba albaneză

Anuţa-Rodica Ardelean, Câmpul lexico-semantic al numelor de plante din tradiţia biblică românească. Analiză semică

Lucian Vasile Bâgiu, Poezia Vechiului Testament în diortosirea I.P.S. Bartolomeu Anania

Eusebiu Borca, Personalitatea controversată a lui Balaam reflectată în cartea Numerilor şi în literatura iudaică, patristică şi contemporană

Lucian Carp, Fundamentarea biblică a terminologiei trinitare la părinţii greci ai Bisericii din veacul al IV-lea

Cristina-Mariana Cărăbuş, Zoonimia biblică românească. Microcâmpul denumirilor pentru animale sălbatice

Gheorghe Colţun, Motive biblice în poezia blagiană

Ioana Costa, In Ezechielem: perspectiva patristică

Mioara Dragomir, Nicolae Milescu Spătarul şi traducerea Bibliei – câteva aspecte

Mioara Dragomir, Romanul Agonia, de Ion Gheţie: cum dispare o lume fără Dumnezeu

Felicia Dumas, Fonctions argumentatives des références bibliques et patristiques dans les textes de théologie orthodoxe

Michael Fieger, Adrian Muraru, Sfinţenie şi împuternicire în Isaia 6. O comparaţie între tradiţiile textuale (analiza Is. 6,5ab)

Wim François, Biserica Catolică şi lectura Bibliei în limbile populare, înainte şi după Trent

Francisca Simona Kobielski, Fundamentele cristologice ale moralei creştine

Silviu Lupaşcu, Un comentariu despre Facerea, 17, 20 (partea a II-a). Rescrierea codului cromatic care exprimă istoria politică de la începutul dinastiei abbassizilor în Apocalipsa lui Sergius Bahira

Mihaela Marin, Termeni de substrat utilizaţi în traducerile textelor biblice

Zamfira Mihail, Perioada «textelor religioase». Din activitatea lui Nicolae Spătarul

Alexandru Mihăilă, Some Exegetical Aspects of the Old Testament Lections in The Orthodox Church

Aura Mocanu, Ion Gheţie despre Biblia de la Bucureşti şi procesul de unificare a limbii literare româneşti

Lucia-Gabriela Munteanu, Câteva aspecte privitoare la sintaxa propoziţiei în ms. 45, cea dintâi versiune românească a Vechiului Testament, efectuată de Nicolae Milescu Spătarul

Fearghus Ó Fearghail, Prima traducere în irlandeză a Vechiului Testament

Elena-Cristina Popa, Un document de consolidare a limbii române literare - Biblia de la Bucureşti (1688)

Cosmin Pricop, Actualizarea – o însuşire hermeneutică specifică tradiţiei interpretative scripturistice a părinţilor bisericii. Studiu de caz: Mc 9, 2-9

Dragoş Ştefănică, Reflectarea Bibliei de la Bucureşti în Didahiile lui Antim Ivireanul

Ciprian-Flavius Terinte, Probleme de traducere a expresiei ta stoiheia tou kosmou din Coloseni 2:8, reflectate în tradiţia biblică românească