Receptarea Sfintei Scripturi: între filologie, hermeneutică şi traductologie.
Lucrările Simpozionului Internaţional „Explorări în tradiţia biblică românească şi europeană”, ediţia a X-a, Iaşi, 3-5 iunie 2021

Volumul X

CUPRINS

ALOCUŢIUNI

COMUNICARE PLENARA

Emanuel Tov, Critica textuală a Bibliei ebraice în era electronică. Avantaje şi dezavantaje ale utilizării instrumentelor electronice

COMUNICĂRI

Mianda Cioba, Hermeneutică biblică şi umanism renascentist în traducerea comentată a Cărţii lui Iov de Luis de León

Anca Crivăţ, Lectură şi interpretare a Bibliei în romanul Muncile lui Persiles şi ale Sigismundei al lui Miguel de Cervantes

Mioara Dragomir, Denumiri ale Sfintei Scripturi în Hronograf den Începutul Lumii (MS. 3517)

Maria-Lucreţia Dumitraş, Consideraţii lexicale pe marginea textului Liturghiilor. Analiză comparativă între Liturghierul lui Antim Ivireanul şi cel de la Chişinău (1815)

Ioan Ştefan Haplea, Descrierea epidemiei din 2 Reg. 24 şi 2 Paral. 21: între model şi metaforă

Silviu Lupaşcu, Calea spirituală spre simfonia celestă: RaMBaM, Abraham Ben Moise Ben Maimon, Moise Ben Shem Tov De Leon, Abu Sa‘Id Al-Kharraz

Daniel Olariu, Society of Biblical Literature Commentary on Septuagint of Daniel: The Old Greek and Theodotion

Călin Popescu, Călcâiul ridicat al lui Iuda din Ioan 13, 18: o veche greşeală de traducere?

Dana-Luminiţa Teleoacă, Frazeologie biblică. Cu referire la unele versiuni (ortodoxe şi heterodoxe) contemporane: textul psalmic şi textul evanghelic