Receptarea Sfintei Scripturi: între filologie, hermeneutică şi traductologie.
Lucrările Simpozionului Internaţional „Explorări în tradiţia biblică românească şi europeană”, ediţia I, Iaşi, 28-29 octombrie 2010

Volumul I

Cuprins

Cuvânt înainte

Eugen Munteanu, Tradiţia biblică românească. Coordonate, stadiu al cercetării, potenţial (Cuvînt în deschiderea lucrărilor Simpozionului)

Lucian Vasile Bâgiu, Diortosirea Sfintei Scripturi de către Î.P.S. Bartolomeu Anania

Iosif Camară, Versiunile româneşti ale rugăciunii Tatăl Nostru din secolul al XVI-lea în raport cu originalele lor slavone

Alina Camil, Aspecte lexico-semantice în rugăciunea întâi a vecerniei. Studiu comparativ între Liturghierul lui Dosoftei, cel al lui Antim Ivireanul şi ediţia din 2000 a Liturghierului

Ana-Veronica Catană-Spenchiu, Aspecte ale traducerii în Biblia de la Bucureşti (1688) şi în revizia lui Samuil Micu din 1795

Gheorghe Chivu, Texte scrise cu litere latine în epoca veche a culturii româneşti

Lucia Cifor, Efectele religiei artei în conceptualizarea poeticii moderne

Anuţa-Rodica Ciornei, Analiza semică a câmpului lexico-semantic al numelor de arbori în Biblie

Emanuel Conţac, Influenţa versiunii Segond asupra versiunii Cornilescu 1921

Ioana Costa, Opţiuni filologice: Iez. 1:4

Cristina Creţu, Neofit Criteanul, Mitropolitul Ungrovlahiei. Un grec mai român decât românii

Nicoleta Dabija, Hermeneutica încrederii în textul biblic. Moshe Idel

Mioara Dragomir, Personajul central al romanului Antichrist de Ion Gheţie

Felicia Dumas, Personaje neotestamentare anonime devenite sfinţi în calendarul ortodox: rolul numelui propriu în construirea unei identităţi creştine

Ioan-Florin Florescu, Substantivul kivoton (‘chivot’) şi pronumele aferente în traducerea din Ms. 45. Un dezacord care reflectă exegeza patristică a termenului din Vechiul Testament

Alin-Mihai Gherman, Începuturile exegezei biblice în limba română

Ana Ghilaş, Valoarea artistică a Psalmilor în romanul Biserica albă de Ion Druţă

Irina Ghiorghiasa, Interferenţe culturale în realizarea literară a unui personaj din legendele parabiblice – Ahasverus

Octavian Gordon, Paroimiai Solomontos. Despre numele românesc al unei cărţi vechi-testamentare

Emanuela Ilie, Profeţi şi alienaţi din timpul Diez

Cristina-Mariana Lungu (Cărăbuş), Câmpul lexical-semantic al numelor de animale domestice în câteva versiuni biblice româneşti

Silviu Lupaşcu, Hermes Trismegistus şi teologia Sufi a Şcolii din Basra

Iulia Mazilu (Bucătaru), Aspecte lexicale în Biblia de la Bucureşti (1688) şi Şeapte taine a Besearecii (1644). Studiu comparativ

Alexandru Mihăilă, Isaia 8:1-4: Tâlcuirea patristică şi comentariul modern

Mihaela Paraschiv, Alegoreza biblică între legitimare şi contestare

Dionisie (Policarp) Pîrvuloiu, O interpretare (inactuală) a suferinţei. Iov pe movila postmodernităţii

Ioana Repciuc, Toponime biblice în descântecele româneşti

Elena Spiridon, Aspecte ale receptării vieţii şi activităţii mitropolitului Veniamin Costache

Iosif Tamaş, Sfânta Scriptură – fundamentul catehizării poporului român

Mădălina Ungureanu, Aspecte ale lexicului în Parimiile preste an (Iaşi, 1683)

Mihai Valentin Vladimirescu, Dificultăţi în traducerea sintagmei neotestamentare avva o pather