Prezentarea Departamentului

From RD-FII

Revision as of 08:28, 15 April 2011 by Lucian (Talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Misiunea Departamentului de Cercetare din cadrul Facultății de Informatică, Universitatea "Alexanru Ioan Cuza" din Iași este de a asigura un cadru instituţional şi informaţional optim pentru planificarea, iniţierea şi punerea în practică a unor strategii menite a asigura un nivel ridicat de performanţă a cercetării ştiinţifice. Activitatea Departamentului este orientată spre realizarea cu prioritate a obiectivelor științifice și tehnologice stabilite prin Programele naționale și europene de cercetare-dezvoltare științifică.

Obiectivele Departamentului de Cercetare sunt:

- creșterea numărul studenţilor atraşi în activitatea de cercetare;

- creşterea vizibilităţii cercetării desfășurate în cadrul Facultății de Informatică prin creşterea numărului de participări în proiecte naționale și internaționale, a numărului de publicații și de participări la conferinţe internaţionale;

- colaborarea cu Şcoala Doctorală pentru implicarea doctoranzilor în proiecte comune de cercetare;

- diseminarea rezultatelor cercetărilor prin organizarea de conferinţe, ateliere de lucru, seminarii științifice, şcoli de vară;

- integrarea în reţele ce cercetare internaţionale;

- modernizarea şi eficientizarea bazei materiale a cercetării ştiinţifice din Facultate;

- consolidarea, formarea şi menţinerea legăturilor ştiinţifice cu colective de cercetare din ţară şi din străinătate;

- dotarea cu calculatoare de ultima generaţie a laboratoarelor și personalului implicat în activitatea de cercetare.

Domenii de cercetare

- Inteligență artificială

- Tehnologiile limbajului natural şi lingvistică computaţională

- Baze de date distribuite și orientate-obiect

- Biologie computatională

- Calcul distribuit

- Calcul paralel

- Coduri si criptografie

- Interactiune om-masina

- Invatare automata

- Logica informatica

- Metode formale in ingineria programarii

- Tehnologii Web

Personal tools