Formatul lucrărilor

  • Lucrările, în limba engleză, trebuie să nu depășească 10 pagini și să respecte formatul și stilul indicate AICI.
  • Lucrările vor fi trimise în format PDF folosind pagina special deschisă AICI.
  • Termenele limită de predare a manuscriselor sunt incluse în datele importante.
  • Cu acceptul autorilor, toate comunicările vor fi făcute accesibile pe pagina web a Conferinței.
  • O selecție a celor mai semnificative lucrări ce urmează a fi prezentate în cadrul Conferinței va fi publicată într-un volum la  Editura Universității "Al. I. Cuza" Iași.