Resurse Lingvistice Romānesti si Instrumente pentru Prelucrarea Limbii Romāne

    Navigare      
Informatii generale
Apel de participare
Date importante
Organizatori
   Comitetul Program
   Comitetul de Organizare
Program
Informatii utile
Sponsori
Fotografii
 

Programul Atelierului de lucru
Resurse lingvistice şi instrumente pentru prelucrarea limbii române

3 noiembrie: Biblioteca Facultăţii de Informatică, Universitatea Al.I. Cuza. Iaşi

8.30 - 8.45 Primirea participanţilor
8.45 - 9.00 Cuvânt de deschidere al organizatorilor.
Dan Cristea, Dan Tufiş
9.00 - 9.15 Proiectul GALE - evoluţie, perspective.
Daniel Marcu
9.15 - 9.30 O trecere în revistă a cercetărilor recente în domeniul resurselor şi prelucrării limbii române la Institutul de Cercetări pentru Inteligenţă Artificială.
Dan Tufiş
9.30 - 9.45 Situl 'Limba Română vorbită'.
Horia-Nicolai Teodorescu, Marius Zbancioc, Monica Feraru
9.45 - 10.00 Schema XML de adnotare a intonaţiei în cadrul corpusurilor de text.
Vasile Apopei, Doina Jitcă
10.00 - 10.15 RoGER - un corpus paralel aliniat.
Monica Gavrilă, Natalia Elita
10.15 - 10.30 TimeBank 1.2: O versiune adnotată în limba română.
Corina Forăscu, Radu Ion
10.30 - 10.45 Noi dezvoltări ale wordnet-ului românesc.
Dan Tufiş, Verginica Barbu Mititelu, Alexandru Ceauşu, Luigi Bozianu, Cătălin Mihăilă, Margareta Manu Magda
10.45 - 11.00 Resurse lingvistice româneşti în format electronic.
Gabriela Haja, Bogdan Mihai Aldea
11.00 - 11.30 Pauză de cafea
11.30 - 11.45 Dicţionarul limbii române (DLR) în format electronic. Studii privind achiziţionarea.
Marius Răschip, Dan Cristea
11.45 - 12.00 Perspective semantice.
Cristina Florescu
12.00 - 12.15 Dicţionarul tezaur al limbii române şi corpusurile electronice de texte româneşti.
Victor Celac
12.15 - 12.30 Dreptul de publicare pe web.
Noemi Bomher
12.30 - 12.45 Dicţionarele DEI multimedia: evoluţii, perspective.
Dumitru Todoroi, Adrian Chiorescu
12.45 - 13.00 Sistem de interpretare sintactico - semantică (ISS) a textelor în limbaj natural.
Sergiu Creţu
13.00 - 13.15 Crearea resurselor lingvistice cu ajutorul unui limbaj specializat.
Stefan Diaconescu
13.15 - 13.30 Instrumente pentru consultarea Atlasului Lingvistic Electronic şi editarea textelor dialectale.
Silviu Bejinariu, Apopei Vasile, Ramona Luca, Florin Olariu, Luminiţa Botoşineanu
13.30 - 15.00 Pauză de prânz
15.00 - 15.15 Resurse lingvistice reutilizabile.
Constantin Ciubotaru, Svetlana Cojocaru, Elena Boian, Alexander Colesnicov, Ludmila Malahova, Valntina Demidova, Oleg Burlaca
15.15 - 15.30 O jumătate de resursă pentru a analiza un corpus întreg.
Vivi Năstase
15.30 - 15.45 Tehnici de validare şi corecţie focalizată a adnotării morfo-lexicale în corpusuri de mari dimensiuni.
Dan Tufiş, Elena Irimia
15.45 - 16.00 Crearea unui generator morfologic pentru verbele din limba română.
Antonina Bîrlădeanu, Natalia Burciu
16.00 - 16.15 Cadre pentru o implementare PC_PATR a verbelor tranzitive din limba română.
Nadia Luiza Huţuliac
16.15 - 16.30 Structura grupului verbal, reprezentarea logică a predicatului, şi predicaţia lexicală în limba română.
Neculai Curteanu, Diana Trandabăţ, Mihai Moruz
16.30 - 16.45 Parsarea predicatului (verbal/nominal) şi a clauzei (finite/nefinite) în limba română. Aplicare la parsarea FDG.
Mihai Moruz, Neculai Curteanu, Diana Trandabat, Iustin Dornescu, Cecilia Bolea
16.45 - 17.00 Sisteme de întrebare răspuns pentru limba română.
Iftene Adrian, Ionut Pistol, Diana Trandabăţ, Corina Forăscu, Dan Cristea
17.00 - 17.15 Generare de concordanţe pentru dicţionarul limbajului poetic eminescian.
Mihaela Brut, Dumitru Irimia, Oana Panaite
17.15 - 17.30 Extragerea colocaţiilor dintr-un text.
Dan Stefănescu, Dan Tufiş, Elena Irimia
17.30 - 18.00 Pauză de ceai / cafea
18.00 - 18.15 Reprezentarea logică a noţiunilor şi propoziţiilor.
Petru Ioan, George Ceauşu
18.15 - 18.30 Rezoluţia anaforei pentru limba română.
Gabriela Pavel, Oana Postolache, Ionut Pistol, Dan Cristea
18.30 - 18.45 Sistem de instruire asistată de calculator pentru morfologia limbii române.
E. Boian, Constantin Ciubotaru, Svetlana Cojocaru, G. Magariu, T. Verlan, Iu. Rogojin
18.45 - 19.00 Resurse româneşti în cadrul proiectului LT4eL.
Diana Trandabat, Iftene Adrian, Ionut Pistol, Corina Forăscu, Dan Cristea
19.00 - 19.15 Prelucrarea resurselor româneşti în cadrul proiectului LT4eL.
Ionut Pistol, Diana Trandabat, Iftene Adrian, Dan Cristea, Corina Forăscu
19.15 - 19.30 Modelarea relaţiilor semantice într-un dicţionar de simboluri.
Mihaela Brut, Cristina Ciocârlău
19.30 - 19.45 Framenet român, tentativă de elaborare.
Victoria Bobicev, Victoria Maxim, Tatiana Zidraşco
19.45 - 20.00 Maparea cuvintelor dintr-un lexicon pe ontologie.
Natalia Burciu, Antonina Bîrlădeanu
20.00 - Închiderea lucrărilor.

4 noiembrie

  • Intâlniri de lucru la proiecte aflate în curs


   
Numar de accesari  10057
     Contact