ConsILR
Email 
Parola 
 
 

Sign up
    Navigare           Noutati
Informatii
   Despre consortiu
   Despre CILR
   Organizare
Membri
   Lista membrilor
Activitati
   Evenimente
      CILR 1/10/01
      Atelier de lucru 3/11/05
      Atelier de lucru 3/11/06
      Atelier de lucru 14-15/12/07
   Proiecte
      Balkanet
   Publicatii
Invatamant
   Undergraduate
   Master
   Doctorat
Cercetare
   Organizatii
   Finantare
Obiecte
   Instrumente
   Download
      Aplicatii
      Resurse
 

Informaţii despre Consorţiu

Consorţiul pentru Informatizarea Limbii Române reprezintă o iniţiativă ce îşi propune să eficientizeze eforturile cercetătorilor lingvişti şi informaticieni care lucrează în domeniul limbii române prin promovarea mijloacelor informatice de prelucrare lingvistică.

El concretizează o mult dorită evoluţie a cercetării româneşti şi din diasporă în Tehnologia Limbajului Uman şi reflectă o activitate de pregătire desfăşurată pe parcursul anilor 2000-2001, la care au participat colective din Iaşi, Bucureşti şi Chişinău.

Activitatea Consorţiului trebuie să fie caracterizată, Ón principal, de următoarele trăsături:

  • Consorţiul poate fi un forum al ideilor de cercetare a limbii române şi a tehnologiei ei informaţionale cât şi pentru dezvoltarea de resurse pentru limba română. El poate ajuta la constituirea de colective mixte pentru cereri de granturi;

  • partenerii la Consorţiu, Ón nume individual sau colectiv, vor solicita granturi de cercetare ori mobilităţi prin alcătuirea de proiecte adresate unor instituţii finanţatoare naţionale ori internaţionale;

  • rezultatele eforturilor de cercetare, prin consensul autorilor, vor fi depozitate (şi) pe portalul Consorţiului. Autorii contribuţiilor Óşi vor păstra nestirbite drepturile de autor;

  • Consorţiul se va preocupa de includerea pe portal, Óntr-un format electronic care să permită exploatarea facilă, a acelor componente ce se consideră a avea o valoare covârşitoare pentru limba română (dicţionare, enciclopedii, corpusuri lingvistice sau fonetice, gramatici etc.). Orientarea generală va fi una de transparenţă, militându-se pentru obţinerea acordului de acces public asupra a cât mai multor componente considerate de interes naţional;

  • membrii Consorţiului, Ón nume individual sau colectiv, pot recurge la componente aflate pe sit pentru a le exploata Ón scopuri didactice ori ştiinţifice, sau Ón scopuri ce se pot finaliza cu profit, după obţinerea acordului autorilor şi reglementarea cu aceştia a manierei de participare la profit;

  • Consorţiul Óşi propune să identifice surse de finanţare (obţinute din contracte de cercetare/dezvoltare, exploatarea componentelor de pe portal, cotizaţii etc.), pe care să le poată folosi pentru cercetare şi dezvoltare, inclusiv creşterea resurselor de calcul şi depozitare electronică a datelor, sprijinirea participării membrilor săi la conferinţe naţionale şi internaţionale, organizarea de Óntruniri, şcoli de scurtă durată, cursuri de utilizare a calculatoarelor pentru prelucrări lingvistice, cursuri la nivel de masterat şi doctorat Ón Tehnologia Limbajului Uman şi Lingvistică Computaţională, reclamă a componentelor portalului Ón vederea valorificării lor, activităţi de editare etc.;

  • Consorţiul se va preocupa de editarea unui periodic ştiinţific propriu (iniţial Ón format electronic), precum şi de publicarea cercetărilor şi realizărilor membrilor săi ca serii de cărţi şi Cd-uri.

 
  • Octombrie 2007
    La sectiunea Activitati/Evenimente a fost adaugata pagina dedicata Atelierului de Lucru Resurse Lingvistice Romanesti si Instrumente pentru Prelucrarea Limbii Romane, 14 - 15 decembrie 2007, Iasi.
   
 top          home
   
Vizitatori  21847
     Contact