Comitetul ŞtiinţificAcad. Radu Voinea
Prof. dr. ing. Horia Colan, m.c. al Academiei Române
Prof. dr. ing. Spiridon Creţu
Prof. dr. ing. Adrian Dima
Acad. Toma Dordea
Prof. dr. ing. Gelu Dan Găluşcă
Prof. dr. ing. Ion Giurma
Prof. dr. ing. Mircea Guşă
Prof. dr. ing. Mircea Ivănescu
Prof. dr. ing. Valeriu Jinescu
Prof. dr. ing. Mihai Mihăiţă
Prof. dr. ing. Octavian Păstrăvanu
Prof. dr. ing. Mircea Petrescu, m. o. al Academiei Române
Prof. dr. ing. Şerban Gheorghe Raicu
Prof. dr. ing. Horea Sandi
Prof. dr. ing. Alexandru Sălceanu
Prof. dr. ing. Dumitru Stanomir
Prof. dr. ing. Florin Teodor Tănăsescu
Prof. dr. ing. Horia Nicolai Teodorescu, m. c. al Academiei Române
Prof. dr. ing. Petre Teodorescu
Prof. dr. ing. Carmen Teodosiu
Prof.dr. Rodica Vâlcu
Prof. dr. ing. Mihail Voicu, m.c. al Academiei Române
Prof. dr. ing. Gh. Dorel Zugrăvescu, m.c. al Academiei Române

alias: şi parolă: