Date importante12 septembrie 2009 - transmiterea formularului preliminar de participare
  

20 septembrie 2009 - notificarea acceptării lucrărilor

10 octombrie 2009   - transmiterea lucrărilor în extenso
                         

10 octombrie 2009   - transmiterea formularului final de participare
        

19-20 noiembrie 2009 - perioada de desfăşurare a conferinţei 

 

alias: şi parolă: