Conferinţe invitate ConsILR 2014Prof. Dr. Galia Angelova

Academia Bulgară de Ştiinţe, Sofia
Language Technologies in Healthcare

Prof. Dr. Cristiana Nicola Teodorescu

Facultatea de Litere, Universitatea din Craiova
Atitudini enunţiative în discursul politic totalitar românesc

Prof. Dr. Nicolae Panea

Facultatea de Litere, Universitatea din Craiova
Traducerea între prietenie şi trădare culturală

Acad. Dan Tufiş

Institutul de Cercetări pentru Inteligenţă Artificială “Mihai Drăgănescu” (ICIA), Academia Română, Bucureşti
Traducerea automată. O privire în viitor

Ing. dipl. George Cristian Bînă

SyncRO Soft SRL
Folosirea XML-ului pentru reprezentarea informaţiilor lingvistice în format digital