Comitetul de program: • Costin Bădică 6;
 • Tiberiu Boroş 11;
 • Corneliu Burileanu 4, 11;
 • Mihaela Colhon 2;
 • Ruxandra Cosma 9;
 • Dan Cristea 7 ,13;
 • Ştefan Daniel Dumitrescu 11;
 • Corina Forăscu 7, 15;
 • Daniela Gîfu 7
 • Gabriela Haja 12;
 • Ion Iancu 2;
 • Adrian Iftene 7;
 • Diana Zaiu Inkpen 16;
 • Elena Irimia 11;
 • Cătălina Mărănduc 14;
 • Rada Mihalcea 1;
 • Verginica Barbu Mititelu 11;
 • Vivi Năstase 17;
 • Nicolae Panea 8;
 • Ionuţ Pistol 7;
 • Elena Isabelle Tamba 11;
 • Horia-Nicolai Teodorescu 13, 5;
 • Amalia Todiraşcu 3;
 • Diana Trandabăț 7;
 • Dan Tufiş 11;
 • Adriana Vlad 4, 11;
 • Marius Zbancioc 13.


Afilieri:


 1. Computer Science and Engineering, University of North Texas, Statele Unite ale Americii;

 2. Facultatea de Matematică şi Ştiinţe ale Naturii, Universitatea din Craiova;

 3. Département d'informatique, Université de Strasbourg „Marc Bloch”, Franța;

 4. Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, Universitatea Politehnică din Bucureşti;

 5. Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași;

 6. Facultatea de Automatică, Calculatoare şi Electronică, Universitatea din Craiova.

 7. Facultatea de Informatică, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași;

 8. Facultatea de Litere, Universitatea din Craiova.

 9. Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Universitatea din București;

 10. Istituto di Linguistica Computazionale „Antonio Zampolli”, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Pisa, Italia;

 11. Institutul de Cercetări în Inteligenţă Artificială din București, Academia Română;

 12. Institutul de Filologie Română „A. Philippide” din Iași, Academia Română;

 13. Institutul de Informatică Teoretică din Iași, Academia Română;

 14. Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan - Al. Rosetti” din București, Academia Română;

 15. Institutul de Matematică şi Informatică din Chișinău, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Republica Moldova;

 16. School of Information Tehnology and Engineering, University of Ottawa, Canada.

 17. Fondazione Bruno Kessler, Trento, Italy.