Comitetul de program: • Corneliu Burileanu 4, 8;
 • Constantin Ciubotaru 12;
 • Mihaela Colhon 2;
 • Dan Cristea 6 ,10;
 • Neculai Curteanu 10;
 • Cristina Florescu 9;
 • Corina Forăscu 6, 12;
 • Gabriela Haja 9;
 • Adrian Iftene 6;
 • Diana Zaiu Inkpen 14;
 • Radu Ion 8;
 • Cătălina Mărănduc 11;
 • Rada Mihalcea 1;
 • Vivi Năstase 14;
 • Ionuţ Pistol 6;
 • Dan Ștefănescu 8;
 • Elena Isabelle Tamba 9;
 • Horia-Nicolai Teodorescu 10, 5;
 • Amalia Todiraşcu 3;
 • Diana Trăndăbăț 10;
 • Dan Tufiş 8;
 • Cristina Vertan 13;
 • Adriana Vlad 4, 8;
 • Marius Zbancioc 10.


Afilieri:


 1. Computer Science and Engineering, University of North Texas, Statele Unite ale Americii;

 2. Departamentul de Informatică - Facultatea de Științe Exacte, Universitatea din Craiova;

 3. Département d'informatique, Université de Strasbourg „Marc Bloch”, Franța;

 4. Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, Universitatea Politehnică din Bucureşti;

 5. Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași;

 6. Facultatea de Informatică, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași;

 7. Istituto di Linguistica Computazionale „Antonio Zampolli”, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Pisa, Italia;

 8. Institutul de Cercetări în Inteligenţă Artificială din București, Academia Română;

 9. Institutul de Filologie Română „Al. Philippide” din Iași, Academia Română;

 10. Institutul de Informatică Teoretică din Iași, Academia Română;

 11. Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan - Al. Rosetti” din București, Academia Română;

 12. Institutul de Matematică şi Informatică din Chișinău, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Republica Moldova;

 13. Research Group „Computerphilology” (UHH) - Universität Hamburg, Germania;

 14. School of Information Tehnology and Engineering, University of Ottawa, Canada.